תאורה לכניסת הבית - פיתחו את השער

תאורת הכניסה היא הרמז לאוירה המתחוללת בשאר חלקי הבית.

היא מעין הקדמה,ברכת שלום המקשרת את החוץ אל הפנים.

תאורת הכניסה,תאורת החוץ והגן כולן קשורות זו בזו ,עוטפות את הבית ומלוות את הצועד פנימה והחוצה.